Skip links

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Kwiecień 2023 roku to bardzo ważny miesiąc dla wszystkich właścicieli, którzy będą zbywać dom lub mieszkanie usytuowane w domu wielorodzinnym. Wraz z tym miesiącem na wszystkich zbywających zacznie ciążyć obowiązek sporządzania dla domu lub lokalu świadectwa charakterystyki energetycznej.


Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?


Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nie jest żadną nowością, bowiem obowiązuje on już właścicieli wszystkich nowych budynków, które powstały po 2009 roku. Dokument ten to nic innego jak zaświadczenie, które mówi o zapotrzebowaniu budynku na energię wykorzystywaną do ogrzewania, podgrzewania wody, wentylacji, klimatyzacji czy oświetlenia. Tak więć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku będzie zawierało takie informacje jak wskaźnik EP (roczne zapotrzebowanie energii w przeliczeniu na metr kwadratowy), średni współczynnik przenikania ciepła i zapotrzebowania budynku na energię końcową.

Wszystkie zebrane dane w trakcie przeprowadzonego audytu zostaną przekazane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.


Świadectwa charakterystyki energetycznej — jak uzyskać?


Świadectwa charakterystyki energetycznej mogą być wydawane wyłącznie przez certyfikowanych audytorów, których autentyczność będzie potwierdzana przez posiadanie stosownego dokumentu lub możliwość sprawdzenia w wykazie prowadzonym przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.


Świadectwa charakterystyki energetycznej — szczegóły uzyskania świadectwa


Obrót nieruchomościami, a także licznie nowopowstałe budynki sprawią, że w niedługim czasie każdy właściciel będzie musiał sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.


Zakres badania


Certyfikowany audytor przeprowadzi stosowne badanie w wyniku, którego będzie mógł wystawić świadectwo charakterystyki energetycznej. Badaniu będzie podlegało sprawdzenie pieca używanego do ogrzewania domu, wszystkich instalacji, okien i drzwi z uwzględnieniem parametrów izolacyjnych, oraz ustawienie ścian. Pod uwagę będzie również brana kubatura budynku, data jego oddania do użytku, liczba kondygnacji, a także technologia wzniesienia.

W celu sprawniejszego przeprowadzenia audytu warto przygotować niezbędne dokumenty takie jak projekt budowlany domu.


Koszty


Koszt sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej jest stosunkowo niski, ponieważ waha on się w granicach od 400,- do 1000,- złotych, jednak jego ostateczna kwota jest uzależniona od wielu czynników takich jak lokalizacja budynku, jego kubatura czy bryła. Natomiast brak aktualnego świadectwa charakterystyki energetycznej w trakcie sprzedaży lub wynajmu mieszkania będzie groził karą grzywny – 5.000,- złotych, o czym każdorazowo będzie informował notariusz w trakcie zawierania umów zbycia (sprzedaż/wynajem). Karze grzywny będzie podlegał również audytor, jeżeli w dokumencie poda błędne dane lub zawrze fałszywe oświadczenia.


Ważność świadectwa charakterystyki energetycznej


Każde świadectwo charakterystyki energetycznej jest wydawane na czas określony 10 lat. Po upływie tego czasu oraz w przypadku przeprowadzenia remontu konieczne jest jego ponowne sporządzenie.

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić Twoje doświadczenie internetowe.
Call Now Button
Explore
Drag